Skapelsen dag 7

Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.
Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades.

 

This entry was posted in Skapelsen.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*